Vastaamme kaikkiin yhteydenottoihin 24h kuluessa!

Sivuston käyttö ja tietosuojalauseke 

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä kotisivujamme. 

Mitä tietoja käyttäjästä kerätään? 

Keräämme käyttäjästä tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötiedot välitetään kotisivuillamme olevien lomakkeiden välityksellä Three Islands Finland Oy:ön (myöh. TIF) sähköpostiosoitteeseen, henkilötietoja ei tallenneta kotisivuille. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät kotisivujen verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, viestin lähetysaika ja päivämäärä. Lisäksi sivustolla kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten Google Analytics -palvelulla. 

Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti käyttäjältä itseltään. 

Mihin tietoja käytetään ja miten niitä säilytetään? 

Käsittelemme kerättyjä tietoja pääosin palvelun kehittämiseen ja mahdollisten väärinkäytösten havainnointiin ja estämiseen. 

Google Analytics -palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analyticsin keräämät, tallentamat ja analysoimat tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Lisäksi Google hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Lisätietoja Google Analyticsin käytöstä 

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietojen käsittely ja luovutus kolmansille osapuolille 

Tietojen käsittely tapahtuu TIF työntekijöiden toimesta, henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti. TIF pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti. TIF ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. 

Evästeiden käyttö 

Evästedatan avulla analysoimme yksittäisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien toimia verkkopalvelussa Google Analytics -kävijäseurannan avulla. Analysoidun tiedon perusteella pystymme kehittämään verkkopalvelumme käytettävyyttä ja sisältöjä paremmin palvelevaksi. 

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun vasemman alakulman napista (ei mobiilissa). 

Oikeus tietojen tarkastukseen sekä evästeiden käytön estäminen 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä TIF:iin (virkaposti). Tarkistusoikeus on voimassa olevan lainsäädännön mukainen. 

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta. 

Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä Three Islands Finland Oy joel.laukkanen@threeislands.fi

logo logoMitsubishi logo

logo

Uudenmaan Kylmäpojat

benjamin@uukoopee.fi
0500 495 838

Postiosoite (ei käyntiä):
Seulatie 5B, 04360 Tuusula

Copyright © 2024 Three Islands Finland Oy